Bob Dylan: Strehë nga stuhia

BOB DYLAN – STREHË NGA STUHIA (Shelter from the Storm) Në një jetë tjetër ishte, prej mundi e gjaku, kur errësira ishte virtyt dhe rruga krejt baltë e mbushur. Unë nga xhungla erdha, një krijesë pa formë, “Eja brenda” – ajo më tha. “Të të strehoj e të mbroj nga…

Rishikimi i familjes monogame

Familja edhe sot mbetet një nga temat e trajtuara gjërësisht sa i përket zhvillimit të saj, rolit, strukturës dhe çështjeve të tjera që e karakterizojnë. Trajtimi i një teme të tillë është me të vërtetë sfidues e ndoshta për disa sjellë edhe një dozë hezitimi duke marrë parasyshë se familja…

Boredom

Boredom – The desire to desire The night is starry, her eyes are blue. I want to leave traces. Track myself and put onto memory Constantly remind myself about it Save everything that goes through my mind, hand and spirit Fall onto abstract and lose the concrete Write, create, love,…