October 2017

8 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of October 2017.

Musine Kokalari: Reflektime

Në një udhëkryq të një krize ideologjike demokracie u rrita, në mes ta ambientit intelektual të kohës së rinisë time që mundohej të gjente rrugën për t’ja përmirësuar gjendjen e vajtueshme të popullit, me ndjenja të thella njerëzore. Lëvizjen e fshehtë revolucionare nuk e kam kuptuar kurrë. Dhe sot që…

‘Pasojat’ e një keqkuptimi!

Në veprën “The History of Philosophy”, në vëllimin ku trajtohet filozofia greke, Frederick Copleston shtron ndoshta njërën nga pyetjet më problematike në filozofi, aktuale edhe në debatet e sotme: çka në të vërtetë mendonte Platoni me Ide? A janë idetë e Platonit realitete objektive jashtë botës njerëzore? Përfundimisht me ide,…

Tri kritikat e Kantit

Kritika ndaj Platonit Kritika e Kantit ndaj metafizikës tradicionale fillon me kritikën e teorisë se ideve të Platonit, vazhdon me kritikën ndaj Dekartit dhe përfundon me kritikën ndaj David Hume. Kritika që i bëhet teorisë se ideve të Platonit konsiston në raportin mes ideve, si realitete objektive të pavarura nga…

Navigate