June 2020

4 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of June 2020.

Foucault dhe Teatri

Shikimi dhe teatri në disa shkrime të Foucault-sëShkruan: Muhamedin Kullashi -fragment- Filozofi japonez Mariaki Watanabe, specialist i teatrit francez, në një bisedë me Foucaultn(Fukon), të mbajtur në vitin 1978 në Tokio, e ngre çështjen e përsëritjes dhe riparaqitjes së shpesht të temës së shikimit dhe të teatrit në tekstet e…

Ditar

Është e frikshme kur e mendon se jemi pjesë e Universit. Këtij Universi të pafund. Është e frikshme kur e mendon shkurtësinë e jetës në raport me Universin. E pse jemi këtu? Çfarë kemi bërë që duhet të përballemi me barrën e rëndë të të jetuarit? Athua ka kuptim e…

Feja nga këndvështrimi filozofik

Feja nga këndvështrimi filozofik Shkruan: Sead Zimeri Do ta filloj këtë shqyrtim të shkurtër të fesë duke i bërë disa sqarime rreth vetë nocioneve fe dhe filozofi, dhe duke i shtruar premisat e këtij shqyrtimi në tri pika kryesore. Së pari, filozofia dhe feja jo domosdoshmërisht qëndrojnë në raporte armiqësore…

Navigate