October 2020

4 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of October 2020.

Marcel Duchamp: Publiku im është ideal!

Përgatiti dhe përktheu: Erza Dubova Avangarda si rrymë artistike reagoi nga nevoja kolektive për një revolucion ndaj sistemit tradicional dhe shkëputjes radikale ndaj normave ekzistuese. Prandaj Adorno në librin e tij “Teoria estetike” artin nuk e koncepton si reflektim apo si komunikim me shoqërinë, përkundër saj, arti vepron si një…

Viktor Frankl: Mbi njeriun karrierist dhe kompleksin e inferioritetit

Viktor Frankl: Mbi njeriun karierist dhe kompleksin e inferioritetit(Kritikë mbi psikologjinë individuale të Alfred Adler)Shkruan: Ardian Batusha Kompleksi i inferioritetit dhe Psikologjia Individuale Psikologu Alfred Adler mendonte se burimi kryesor i neurozave të njeriut është ndjenja inferioritetit. Njeriu e kalon gjithë jetën në përpjekje për ta tejkaluar këtë ndjenjë, duke…

Navigate