November 2020

5 Posts Back Home
Showing all posts made in the month of November 2020.

Kritikë mbi Teorinë Kritike

Kritikë mbi Teorinë Kritike (Shkolla e Frankfurtit) Shkruan: Kushtrim Bekteshi Termi ‘teori kritike’ filloi të përdoret, gjatë viteve 30-ta dhe shenjoi pikëpamjet e disa autorëve (filozofë e studiues social) të cilët u grupuan në një institucion mjaft të njohur per idetë e tij “Instituti për studime sociale” i cili për…

Bob Dylan: Ki besim në vete

Bob Dylan – Ki besim në vete Shqipëroi: Bujar Meholli Ki besim në vete për t’i bërë gjërat sa më mirëashtu siç di vetëm ti.Në vete ki besim për ta bërë gjënë e duhurpa pasur nevojë pikëpyetjen ta vësh!Mos më beso fare mua për ta shfaqur bukurinëkur ajo mund të…

Navigate