YouTube Channel

Këtu mund të lidheni me kanalin zyrtar të ‘Virtual Sophists’ në YouTube. Në këtë kanal do të sjellim intervista, dokumentarë dhe video tjera nga filozofë e mendimtarë. Të gjitha videot janë të përkthyera përmes titrave në gjuhën shqipe. Poashtu mund ti ndiqni edhe ligjeratat dhe organizimet e blogut ‘Virtual Sophists’. Duam tu njoftojmë se për shkaqe të të drejtave të autorit disa video janë të bllokuara për tu ndjekur në “smart phone”, por këto video mund ti ndiqni megjithatë në llaptop ose kompjuter. Ju faleminderit dhe ju urojmë shikim të këndshëm.

1. Intervistë me filozofin William Barrett, ku flet mbi Heideggerin dhe Ekzistencializmin Modern
https://www.youtube.com/watch?v=PGa1vzlHfGo&t=16s

2. Ligjeratë me filozofin Besnik Domi – A na duhet ende Filozofia, sot?
https://www.youtube.com/watch?v=s1bStQmJP6Q&t=497s

3. Interviste me filozofin Jean Paul Sartre, ku flet mbi rrolin e intelektualit.
https://www.youtube.com/watch?v=2xloWTc8qug

4. Koncepti “Virtual Sophists”-Dalja e parë publike e themeluesve të blogut “Virtual Sophists”
https://www.youtube.com/watch?v=Pot88YcOvqI&t=49s

5. Intervistë me filozofin Jacques Derrida, ku flet mbi traumën e tij nga shkolla.
https://www.youtube.com/watch?v=IIEv9fj9Ryg&t=7s

6. Intervistë me psikiatrin dhe filozofin Carl Gustav Jung, ku flet mbi frikën nga vdekja.

7. Intervistë me filozofin Bertrand Rusell, ku flet mbi Zotin.

8. Debat mbi veprën e Friedrich Nietzsche “Lindja e Tragjesidë”.

Navigate